Komunikat RODO

Szanowni klienci!

W związku z wchodzącymi w życie dnia 25.05.2018 regulacjami RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) informujemy, że:

Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu złożenia zamówienia, jest Multiformat Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Mikołaja 56/57. Celem zbierania danych jest możliwość realizacji usługi.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: PUODO).

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usługi. W przypadku niepodania lub błędnych danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres nieokreślony.

Z poważaniem
MULTIFORMAT

Brak możliwości komentowania